Xelika Fm

Zabita

Birim Sorumlusu : Mehmet DARSEL-İbrahim TUTAK
Görevi:
      
      
         

Yasaların emrettiği görevleri yerine getirmekle yükümlü olan Zabıta Birimi, ayrıca Belediye Meclisinin beldeyle ilgili almış olduğu kararların takiplerini, Belediye Encümeninin vermiş olduğu görevleri ve Belediye Başkanının vereceği yasalara uygun talimatları yerine getirmekte de yükümlüdür

    
 

 

 

 

                                

Faliyetleri:

· Diğer Kuruluşlardan Gelen Yazıların Araştırılması ve Sonuç Bildirimi

· İşyeri Ruhsat İşleri

· Belediye Bünyesinde Ses yayın Cihazı ile ilgili işlerin Takibi ve Onarımı

· Pazar yerinin düzeni ve denetimi

· Yapılaşmadaki denetim ve kontrol

· Herhangi bir kaydı olmayan her türlü seyyar satıcıların kontrolü ve men edilmesi

· Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyerlerinin ruhsat, hafta tatili ruhsatı denetimi

· Belediye emir ve yasaklarının yerine getirilip getirilmediğinin denetimi

· Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının yasalar doğrultusunda verdiği görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibi

· Belediye sınırları içerisinde dilenen insanların toplanması, men edilmesi.

. Servisimiz hizmetlerinde görevli personel ile İlçemiz mahalle ve mücavir alanları içerisinde bulunan tüm istek ve şikayetlere gidilerek yerinde yapılan inceleme sonucu sözlü uyarı, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan, kaçak içmesuyu kullanan ve ikametgahlarında genel temizliğe riayet etmeyen, kaçak yapı yapma teşebbüslerinde bulunan muhtelif şikayetlere müdahale edilmektedir.

. Cuma ve Pazartesi günleri kurulan Pazar yerlerinin tertip ve düzeninin sağlanması,

.Değişik il ve ilçelerden gelen adres tespit taleplerinin araştırılarak sonuçlandırılması,

. Şehir içinde başıboş dolaşan hayvanların toplanması, sahipleri tespit edilebilenlerin hakkında yasal işlem yapılması,

. Şehir içinde faaliyet gösterme çabası içerisinde olan dilencilerin toplanarak şehir dışına çıkarılması.

. Başkanlık Makamı veya ilgili müdürlüklerin havaleleri ile ruhsat alma taleplerinin araştırılarak sonuçlandırılması,
. Belediyemiz servis müdürlüklerine talepleri doğrultusunda çalışan ekiplere yardımcı olunması, doğabilecek tehlikelere karşı önlem alınması.
. Başkanlıkça verilen evrakların zamanında ilgili yerlere ulaştırılması,
. Milli bayramlarda, açılış ve temel atma törenlerinde yapılan görevlendirmelerde platform kurulması,ses düzeninin hazırlanması ve kürsü hazırlaması gibi çalışmaların koordine edilmesi.
. Okul önlerinde değişik gıda maddelerini açıkta satanların uzaklaştırılması.
. Belediyemiz Mahalle ve mücavir alanları içerisindeki cadde ve sokaklarda isim ve numarataj çalışmaları düzenli olarak devam etmektedir.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız: