Xelika Fm

Insaat ruhsati alma

İnşaat Ruhsatı Almak için Gerekli Koşullar Nelerdir ?

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte Belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye imar işleri tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse Yapı Ruhsatı doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatı alan talep sahibinin inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

inşaat Ruhsatı Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Ruhsat talep dilekçesi

2. Tapu sureti

3. Mal sahiplerinin vekaletnamesi

4. Aplikasyon krokisi

5. çap

6. imar Durumu

7. imar durumuna göre onaylı vaziyet planı (gerekli ise)

8. imar durumuna göre proje öncesi istikamet projesi (gerekli ise)

9. inşaat Mühendisinin statik hesaplarına teşkil edecek jeoteknik etüt raporu

10. Ruhsat projelerine uygun olarak projelerin için başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair tüm fenni mesullerin (inşaat Müh.,Mimar,Elektrik Müh.,Makine Müh.) taahhütnameleri ve oda sicil belgeleri.

11. 4 takım mimari proje

12. 4 takım statik proje

13. 4 takım elektrik projesi

14. 4 takım sıhhi tesisat projesi (Gerekli olduğunda yangın ve su deposu projelendirmesi olacaktır)

15. Yangın merdiveni (gerekli olduğunda)

16. P.T.T. projesi ( 4 katlı projelerde )

17. Statik hesap 
18. 4708 sayılı yasa gereğince yapı denetimli yapılarda ,Y.i.B.F. taahhütname, sözleşme, yapı denetim ücretinin yatırlıdığına dair makbuz, yardımcı kontrol ve denetin inşaat mühendisi ikametgah belgesi, yapı denetim izin belgesinin sureti, müteahhit taahhüdü, müteahhit ve mal sahibinin ikili sözleşmesi, müteahhidin vergi levhası faaliyet belgesi


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız: