Xelika Fm

Emlak Vergisi

EMLAK

Kimler Emlak Vergisi Mükellefidir?

Emlak vergisi mükellefleri bina,arsa,arazinin maliki,varsa intifa hakkı sahibi her ikiside yoksa malik sahibi gibi tasarruf edendir.

Emlak Vergisi Bildirimi Hangi Şartlarda Verilir ? Gerekli evraklar Nelerdir?

Emlak Vergisi Bildirimi vergiyi değiştiren sebeplerin doğması halinde içinde bulunulan yıl sonuna kadar (yılın son 3 ayında değişiklik meydana gelmişse 90 günlük süre içinde) bulunur.

Vergi tahakkuku her yıl belirlenen m² birim değerleri üzerinden,

Meskenlerde %0 1 (binde bir),

İşyerlerinde % 0 2 (binde iki),

Arsalarda % 0 3 (bindeüç),

Arazilerde % 0 1 (bindebir), oranında yapılır,

2002 yılı itibariyle beyanname yenileme kaldırılmış olup; alım, satım, ölüm, iskan alımı, yıkım gibi nedenlerle meydana gelen değişikliklerin 3 ay içinde belediyeye bildirilmesi zorunludur.

Gerekli evraklar Nelerdir?

· Tapu Fotokopisi

· Binalarda var ise Yapı Kullanma İzin Belgesi

· Nüfus Kimliği Belgesi

· Bildirim (Belediye tarafından doldurulacaktır)

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?

Emlak Vergisinin

· Birinci Taksidi - Mart,Nisan,Mayıs aylarında

· İkinci Taksidi - Kasım ayında

olmak üzere 2 eşit taksitle ödenir.Emlak Vergisini zamanında ödemeyen mükellefler 6183 A.A.T.H.H.K. 51.Maddesine göre her ay için belirlenen gecikme zammı eklenerek öderler.

Emlak Satışında Dikkat Edilecek Hususlar?

Bir taşınmazı satın almak isteyen vatandaş; ilk önce taşınmazın bağlı bulunduğu Belediye Emlak Vergi Dairesinden satışa esas olan emlağın Asgari Beyan Değerini öğrenmeli satış işlemini bu bedelin altında göstermemelidir.Ödenmemiş vergilerden satın alan kişi müteselsilen sorumlu olduğundan satış işleminden önce taşınmazın vergi borcuna bakılmalıdır.

Satıcı, taşınmazın satıldığı yılın vergisini öder.Alıcı, aldığı yılda bildirimde bulunur.Giren yılda vergi ödemeye başlar.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız: