Xelika Fm

Yazi isleri MudurluguBirim Sorumlusu : Mustafa KOT
Görevi:
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 
 
        Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni toplantılarının sağlıklı bir şekilde kanunlar, yönetmelikler, tamimler, prosedürler ve taahhütler çerçevesinde yapılması anılan kararların yazımı üst makamlara süresi içerisinde sunulması ve işlem ifası için ilgili birimlere ulaştırılması,
        Belediyemizle diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaların gerçekleştirilmesi kurum dışından Belediyemize gelen tüm evrakların kayda alınarak işlem ifası için ilgili birimlere havalelerinin yapılması, yönetim hizmetleri bünyesindeki Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olup yapılan çalışmaların dökümü aşağıya çıkarılmıştır. Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlerini yürütmektedir.
Faliyetleri:

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız: